Aktif İK Blog Listesi

Aktif Blogger Listesinin Esasları : Okurlarına blog’unda ve sosyal medya hesaplarında insan kaynakları ve iş yaşamına dair paylaşımlarda bulunan bloggerlar her ay listelenmektedir. Aktif Blogger Listesinin Yapılma Amacı: Sayısı her ay artan ik blog’larının daha fazla insana ulaşmasını sağlamak ve daha çok bilgi paylaşımını artırmak. Bu ay 164 İK Bloggerından 69 Blogger hem blog’unda hem… Read More Aktif İK Blog Listesi

KAGİDER Geleceğin Kadın Liderleri Projesi

 Kagider (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 2002’de  38 kadın girişimci tarafından kar amacı gütmeyen bir sivil  toplum örgütü olarak kuruldu. Misyonu, kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal yaşamda kadının  konumunu güçlendirmek.Bu misyonla yürütülen projelerden biri olan Geleceğin Kadın Liderleri Projesi.   Binlerce başvuru arasından mülakatla sıyrılarak 30 kişiyle dört gün süren eğitimler aldım. Eğitimler, Türkiye genelinde başarı potansiyeli yüksek,… Read More KAGİDER Geleceğin Kadın Liderleri Projesi